Abrahamsbergskyrkans ungdom
Körer Tonår och Tweenies Scout

Vi har scoutverksamhet från 8 år och uppåt. Vi ses onsdagar kl 18:30-20:00. Denna lapp delades ut vid terminsstarten med info om föräldramöte och sommarens läger.

Det går att följa Abrahamsbergskyrkans ungdom på Facebook och Instagram (@abraung och @abrascout).

Abrahamsbergskyrkans ungdom är en ideell förening och vi har en styrelse som leder föreningens verksamhet. Deltagare och ledare är alla medlemmar i föreningen. Medlem under kalenderåret 2019 blir en genom att betala medlems- och verksamhetsavgift (totalt 400 kronor) till plusgiro 35 25 64-9 (märk inbetalningen med deltagarens för- och efternamn samt födelsedatum). Som medlem får du delta i verksamheten och vara med och påverka på årsmötet. I början av varje kalenderår hålls ett årsmöte där alla medlemmar får vara med och bestämma vilka som ska sitta i styrelsen, vad vi ska satsa på i föreningen under året och hur våra pengar ska användas. Nästa årsmöte hålls 18:30 fredagen den 8 februari 2019 i Abrahamsbergskyrkan.

Läs om hur det fungerar med skoutskjortor och märken i abrascout:

Skjortor och märken

Scoutledarna nås genom att maila:
scout(snabel-a)abrahamsbergskyrkan.se

Abrahamsbergskyrkans ungdom, Bävervägen 45, Bromma